Music

New program (live from a concert)


Old program:-------------------------------------

"Kukirikku" on Google Play
"Kukirikku" on Spotify-------------------------------------


Lyrics

Mecan tagapei

Mecan tagapei, da mecan mustaspei
Vihandan da sadun tagapei

Vihandan da sadun tagapei
Stolanno da stolan puiženno

Stolanno da stolan puiženno
Zirklon edes da hrustal’nijan

Zirklon edes da hrustal’nijan
Jogut sinä, minun jogine

Jogut sinä, minun jogine
Jogut sinä, minun hotkeine

Jogut sinä, minun hotkeine
Sä ed jokse, tuled tagaze

Sä ed jokse, tuled tagaze
Pakušt letet da ed kasta-se

Pakušt letet da ed kasta-se
Mamoi, sinä minun mamoihut

Mamoi, sinä minun mamoihut
Rušin minä ičiin kaseižen

Rušin minä ičiin kaseižen
Pästin ičiin vouktan voudeižen

Lendi linduine

Lendi linduine,
Da lendi sorzаine
Meren tagapäi
Da kodirandale.

Meren tagapäi
Da kodirandale.
Ahov-tulleine
Da leta abuti.


Ahav-tulleine
Da leta abuti.
Kebnän suugaižen
Da male kirboti.


Kebnän suugaižen
Da male kirboti,
Pezatahoižen
Da randal ozuti.


Pezatahoižen
Da randal ozuti.
Tehta poigeižid
Da nevoi, openzi.


Tehta poigeižid
Da nevoi, openzi.
Surikš sorzaižikš
Da sőti, kazvati.


Surikš sorzaižikš
Da sőti, kazvati.
Kod΄he tehuden
Da pörtas оzuti.


Lendi linduine,
Da lendi sorzaine
Meren taga mőst
Da suren kanzanke. .


Meren taga mőst
Da suren kanzanke…

Mecanižand

Mecanižand – urad-tullei –
Paimnen haškuid löuta voi.
Ühtnägoi hän vastha tuli,
Minun korvha sanoid toi.


Tundištad sä mecan tägä,
Prizoraspäi linneb – noid,
Pašoi, eläškanded Väges,
Emagaižiks tehtas void!


Refrain:
Il’mestuin’ – ka ezitanhal,
Sügüz’murdod – paikal al...
Lanktes küzuin tatal vanhal:
Mikš mä nügüd’ elän mal?


Kerdan mecha lehmut kadoi...
Hondomb pahut tuliž ei.
Henghe kacuht’ Sana madol,
Kelenmahton varus vei.

Refrain:

Nece Sana sinus radab,
Mehel linneb – tuleb aig,
Siloi keletomuz’ kadob.
Sündutades kirktas kaik.
Refrain:
Puhui kovas vilu ahav,
Vaiše lumi lämbit’ meid...
Kuna tacta vägen pahan?
Kusak löuta nenid teid?..


Vauktan Vesin sanoid rižan,
Olgha sambnu minus kel’
Joucnen pajoikš kända, Ižand,
Nene sanad – sel’ktemb mel’!

Kättepajo

Baju-baju-baju
Bauški da baju


Uinda, uinda linduižem
Babuškon da vonukeine


Baju-baju-baju
Bauški da baju


Babuško se uinotab
Babuško se sürdütab


Vonukeižen se ičein’
Unišuruižed da kulutas


Unidet da ajetas
Vaštme da vagoštme
Kudašt da kujaštme


Aideižis se aleiči
Piudoiči se päliči


Uinda libed linduine
Babuško se likutab


Babuško se likutab
Babuško se uinotab


Babuško se uinotab
Magadaške se punižem


Refrain:
Baju-baju-baju
Bauški da baju
Babuško se uinotab
Babuško se sürdütab


Baju-baju-baju
Bauški da baju
Ala kisoi kidasta
Vonuk minun magadad
Anhileižid tabadab.
Baju, baju, bauški
Milin’ kot-se da babuškon
Punüšišt-se babuškon.