May 29, 2010

Kättepajo

Baju-baju-baju
Bauški da baju

Uinda, uinda linduižem
Babuškon da vonukeine

Baju-baju-baju
Bauški da baju

Babuško se uinotab
Babuško se sürdütab

Vonukeižen se ičein’
Unišuruižed da kulutas

Unidet da ajetas
Vaštme da vagoštme
Kudašt da kujaštme

Aideižis se aleiči
Piudoiči se päliči

Uinda libed linduine
Babuško se likutab

Babuško se likutab
Babuško se uinotab

Babuško se uinotab
Magadaške se punižem

Refrain:
Baju-baju-baju
Bauški da baju
Babuško se uinotab
Babuško se sürdütab

Baju-baju-baju
Bauški da baju
Ala kisoi kidasta
Vonuk minun magadad
Anhileižid tabadab.
Baju, baju, bauški
Milin’ kot-se da babuškon
Punüšišt-se babuškon.

No comments :

Post a Comment