May 29, 2010

Mecanižand

1. Mecanižand – urad-tullei –
Paimnen haškuid löuta voi.
Ühtnägoi hän vastha tuli,
Minun korvha sanoid toi.

Tundištad sä mecan tägä,
Prizoraspäi linneb – noid,
Pašoi, eläškanded Väges,
Emagaižiks tehtas void!

Refrain:
Il’mestuin’ – ka ezitanhal,
Sügüz’murdod – paikal al...
Lanktes küzuin tatal vanhal:
Mikš mä nügüd’ elän mal?

2. Kerdan mecha lehmut kadoi...
Hondomb pahut tuliž ei.
Henghe kacuht’ Sana madol,
Kelenmahton varus vei.

Refrain:

Nece Sana sinus radab,
Mehel linneb – tuleb aig,
Siloi keletomuz’ kadob.
Sündutades kirktas kaik.


Refrain:
Puhui kovas vilu ahav,
Vaiše lumi lämbit’ meid...
Kuna tacta vägen pahan?
Kusak löuta nenid teid?..

Vauktan Vesin sanoid rižan,
Olgha sambnu minus kel’
Joucnen pajoikš kända, Ižand,
Nene sanad – sel’ktemb mel’!

No comments :

Post a Comment